Pogoji in določila uporabe


 

TEENLIFTING d.o.o. iz Zagreba, Nečujamska br.3., OIB: 80188343863 in TEENLIFTING CENTER iz Zagreba, Nečujamska br.3 OIB: 14350602570 in TEENLIFTING franšizi – tretje osebe, ki so podpisale franšizno pogodbo TEENLIFTING (v nadaljevanju TEENLIFTING®), pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov aktov v skladu z načeli zakonitosti, pravičnosti in preglednost, namenske omejitve, zmanjšanje podatkov, natančnost, omejitve shranjevanja ter celovitost in zaupnost osebnih podatkov vprašanih se ravna previdno in v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom takih podatkov ter razveljavitvijo Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba) in veljavnih predpisov Republike Hrvaške o varstvu osebnih podatkov v zvezi z zbranimi podatki in procese, da bi izpolnili naše obveznosti glede varstva osebnih podatkov kot upravljavca.

 

Seznanjen sem z dejstvom, da z izpolnjevanjem obrazca “Pišite nam” / alt “POVPREČITE” in / ali “Postanite del TEENLIFTING zgodbe!” / alt “ZAHTEVA ZA SODELOVANJE” na spletni strani TEENLIFTING® izrecno in prostovoljno podam svoje soglasje, s katerim potrjujem, da se strinjam, da TEENLIFTING® zbira, obdeluje in uporablja vse moje osebne podatke, navedene v obrazcu “Pišite nam” / alt “POVPREČITE” in / ali “Postanite del TEENLIFTING zgodbe!” / alt “ZAHTEVA ZA SODELOVANJE”.

 

Potrjujem, da se zavedam, da bo TEENIFTING® zgoraj omenjene osebne podatke uporabljal in obdeloval z namenom zagotavljanja informacij o zagotavljanju TEENLIFTING® elektrostimulacijskih storitev za obrazne in telesne mišice ter drugih kozmetičnih storitev na svojem področju.

 

S podpisom Soglasja “Želim prejemati obvestila TEENLIFTING®” izjavljam, da se strinjam, da so moji osebni podatki, navedeni v obrazcu “Pišite nam” / alt “POVPREČITE” in / ali “Postanite del TEENLIFTING zgodbe!” / alt “ZAHTEVA ZA SODELOVANJE”, shranjeni v bazi podatkov za kontaktne namene za morebitno obveščanje o obdobjih ugodnih cen, odpiranje franšize TEENLIFTING® centrov v novih mestih, pa tudi za tržne dejavnosti.TEENLIFTING® prikupljene podatke obrađuje i pohranjuje samo u razdoblju u kojem gore navedene  privole nijesu povučene.

 

Osebni podatki iz tega soglasja se ne bodo posredovali tretjim osebam in bodo obravnavani zaupno in v skladu z Uredbo in veljavnimi predpisi Republike Hrvaške o varstvu osebnih podatkov, TEENLIFTING® pa sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov in skladnosti z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. , kot sta Uredba in Zakon o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov. TEENLIFTING® vestno ščiti osebne podatke v teh koncesijah pred izgubo, uničenjem, zlorabo, nepooblaščenim dostopom in nepooblaščenim razkritjem. Vse osebe, zaposlene v TEENLIFTING®, so dolžne spoštovati zaupnost osebnih podatkov iz teh koncesij in spoštovati splošne akte in odločitve TEENLIFTING®, ki urejajo vprašanja varstva podatkov. TEENLIFTING® uporablja tudi sodobne tehnične, informacijske in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov iz teh privilegijev.TEENLIFING® ne koristi automatiziranu obradu podataka.

 

Prav tako izrecno potrjujem, da sem bil ob predložitvi zgornjih osebnih podatkov obveščen o naslednjem in da sem razumel posredovane podatke:

 

(a) Vodje obdelave so TEENLIFTING doo iz Zagreba, Nečujamska br.3., OIB: 80188343863 in TEENLIFTING CENTER iz Zagreba, Nečujamska br.3 OIB: 14350602570, kontaktni podatki vodje obdelave pa so: info@teenlifting.eu, TEENLIFTING doo in TEENLIFTING CENTER, Nečujamska br.3, 10000 Zagreb.

 

(b)   moje pravice glede varstva mojih osebnih podatkov, za katere podelim te koncesije, so:

  • imam pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka u slučaju da TEENLIFTING® postupa suprotno Uredbi pri obradi osobnih podataka prikupljenih temeljem ove privole.
  • Lahko kadar koli zahtevam, da TEENLIFTING® trajno ali začasno preneha uporabljati vse ali del osebnih podatkov, ki so na voljo v tej soglasju, za vse ali del namenov tega soglasja. Takšno zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: privacy@teenlifting.eu ali v pisni obliki na naslov TEENLIFTING d.o.o, Nečujamska br.3, 10000 Zagreb z natančno navedbo, katero soglasje se umakne. Po prejemu izjave o odstopu od pogodbe bo TEENLIFTING® potrdilo prejel izjavo na enak način, kot je bil prejet (po e-pošti ali pošti), osebni podatki, ki jih zajema odstopna izjava, pa od datuma prejema odstopa ne bodo več obdelani. Vsa obdelava osebnih podatkov do tega datuma ostaja pravno veljavna.
  • Imam pravico do dostopa do mojih osebnih podatkov, zbranih v skladu s temi koncesijami, kar pomeni pravico do prejemanja informacij TEENLIFTING® v zvezi s postopkom zbiranja in obdelave osebnih podatkov iz tega soglasja ter do potrditve mojih osebnih podatkov in kopije mojih osebnih podatkov če ne vpliva negativno na pravice drugih vprašanih
  • Imam pravico popravljati in dopolnjevati netočne osebne podatke, zbrane v okviru teh koncesij.
  • Imam pravico “pozabiti”, tj. Izbrisati osebne podatke, zbrane na podlagi teh koncesij
  • Imam pravico omejiti obdelavo, tj. Da se osebni podatki ne uporabljajo, ampak se hranijo, če je točnost osebnih podatkov sporna, če je obdelava nezakonita ali med reševanjem pritožbenega postopka
  • Imam pravico do prenosljivosti podatkov, danih na podlagi tega soglasja, kar pomeni pravico do prejemanja osebnih podatkov od TEENLIFTING®, da bi jih lahko posredoval drugemu upravljavcu
  • Imam pravico ugovarjati obdelavi podatkov
  • Imam pravico vložiti pritožbo na Agencijo za varstvo osebnih podatkov, če TEENLIFTING® obdeluje osebne podatke, zbrane na podlagi tega soglasja.

 

Nazadnje se zavedam, da lahko vse svoje zahteve v zvezi s temi pravicami pisno pošljem na naslov TEENLIFTING d.o.o ali TEENLIFTING CENTER, Nečujamska br.3, 10000 Zagreb ali preko elektronske pošte na privacy@teenlifting.eu.

 

Bil sem obveščen, da lahko TEENLIFTING® od mene zahteva zanesljive osebne podatke zaradi zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic in da lahko zahtevo zavrne le, če dokaže, da ne more zanesljivo ugotoviti moje identitete.

 

Zavedam se, da se mora TEENLIFTING® na mojo prošnjo za uveljavljanje pravic, povezanih z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odzvati brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve.